گروه عاشق های خسته

گروه عمومی · 395 کاربر · 4039 پست
عاشقتم

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1394/07/17 - 12:18
ملحق شده اند
1394/06/27 - 09:23
ملحق شده اند
1394/05/23 - 10:10
ملحق شده اند
1394/05/8 - 20:54
ملحق شده اند
1394/05/5 - 23:04
ملحق شده اند
1394/05/4 - 22:14
ملحق شده اند
1394/05/4 - 18:34
ملحق شده اند
1394/04/31 - 03:02
ملحق شده اند
1394/04/18 - 18:58
ملحق شده اند
1394/04/6 - 09:12

ارسال به گروه عاشق های خسته

aida.kiekha
aida.kiekha
اشتراک گذارنده Makeh1372
aida.kiekha
aida.kiekha
اشتراک گذارنده Makeh1372
helena
helena
اشتراک گذارنده Doyle AmirKazemi
عشق
عشق
اگر بر دشمنت دست يافتي، بخشيدن او را شكرانة پيروزي قرار ده. حضرت علی(ع)
13-10-22-221424حجت الله علی.jpg


mahsa
mahsa
mahsa
mahsa
یک لحظه گوش کن خدا.....
جدی میگم.....
تواین دنیا........
حال خیلی ها خوب نیست.
یک دستی به زندگیشان بکش
67738076273310215396.jpg


helena
helena
به دنبال همراه اول نیستم
این روزا اول راه همه همراهند
باید به دنبال همراه آخر گشت
untitled1.JPG


helena
helena
لاشی باشی همه می خوانت اما
پاک باشی عشقتم نمی خوادت
هه
1555.JPG


helena
helena
تنهایی حق آدمای خیانت کاره ولی همیشه سهم آدمای وفادرِ
12.JPG


اشتراک گذارنده AmirKazemi