گـــــروه ستـــــاره هــ..

گروه عمومی · 502 کاربر · 19842 پست
گروه ستاره ها زیباترین و صمیمی ترین گروه با حضور چهرهای برجسته نایسفان كه همچنان برفضاي فيس نورافشاني مينمايد

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1397/01/28 - 20:30
ملحق شده اند
1396/03/16 - 13:13
ملحق شده اند
1396/03/4 - 21:56
ملحق شده اند
1395/07/5 - 11:33
ملحق شده اند
1395/05/21 - 18:35
ملحق شده اند
1395/04/17 - 10:56
ملحق شده اند
1395/03/9 - 14:03
ملحق شده اند
1395/01/16 - 06:48
ملحق شده اند
1394/12/10 - 18:00
ملحق شده اند
1394/11/28 - 19:03

ارسال به گـــــروه ستـــــاره هـــــا

مقصودی ستاره ها
مقصودی ستاره ها

« تنهایی یا تصور آن »
گاهی وقتا میشه که با خودم میشینم و فکر می کنم. توی فکرم یه نقاشی می کشم اونم از نوع متحرکش.
نقاشیه من تصویری از یه صحرای خشک و بی آب و علفیه که من وسط اون رها شدم. غیر از شن هایی که با حرکت بادی گرم به اینورو اونور میرند هیچ چیزی دور و برم نیست.
تا چشم کار می کنه و می تونه سوسو بزنه چیزی دیده نمیشه.
احساس خستگی، تشنگی،گشنگی و گاهی ترس بهم دست میده جوریکه نمی خوام دیگه قدم از قدم بردارم چون میترسم تو شنها فرو برم و دیگه مدفون بشم همونجا.
تو همین وانفسای تصویری یه لکه ی سیاهی اون دور دورا می کشم که هر لحظه به من نزدیکتر میشه.
هرچی باد می خواد اونو با شنها بکشونه مقاومت می کنه و به مسیر خودش به طرف من ادامه میده.
نزدیک و نزدیکتر میشه جوریکه با وجود همه ی خستگی هایی که تو چشامه می تونم تشخیصش بدم و برام روشنه.
آره می بینم که تویی که داری به طرفم میای. سراز پا نمیشناسم.از خوشحالی همه ی خستگی هام فراموشم میشه. نیروی تازه ای می گیرم و سعی می کنم منم به طرف تو بیام. وقتی خیلی بهت نزدیک شدم و تقریباً فاصله ها از بین رفت دستامو مشتاقانه از هم باز می کنم تا همون لحظه به آغوشت بکشم. برای لحظه ای همون صحرای خشک برام بهشت جلوه می کنه و همه چیز عالی میشه.
اما تو با همون حالت اولیه و عادی میای و بدون اینکه حتی نگاهی بهم بندازی بی تفاوت از کنارم رد میشی...
فقط برای لحظاتی ردّ پاهات رو شنها می مونه و باد بلافاصله اونا را هم پاک می کنه...
من تنها میشم
... ادامه


اشتراک گذارنده 33901390meysam و 2 نفر دیگر
مقصودی ستاره ها
مقصودی ستاره ها

من که خواب موندم و نتونستم سحری بخورم...


اشتراک گذارنده 33901390meysam و 2 نفر دیگر
مقصودی ستاره ها
مقصودی ستاره ها

خداوندا:
به ما توانایی و قدرتی عطا کن که بتونیم حتی همه ی اونایی را هم که در حقمون بدی کردند ببخشم///
خوبی های خوبا رو جبران کنیم
وتا حدّ کمال انسانی خوب باشیم.


اشتراک گذارنده Doyle و 3 نفر دیگر
عباس
عباس
دلتنگی را
درمان به جز دیدن روی یار نیست
بیخود دست به دامان شعروقافیه شده ایم

1f4a0e4b093c2829b2d6541c40a76276-425.jpg


اشتراک گذارنده dehatii ebrahimmaghsoodi
عباس
عباس
لذتِ دنیا...
داشتن کسی ست
که دوست داشتن را بلد است.
به همین سادگی…
184ff220ee281a65f31f08bbf467bf83-425.jpg


اشتراک گذارنده dehatii ebrahimmaghsoodi
عباس
عباس
تفاوتے ندارد خواب باشم یا بیدار
زیباترین تصویر پیش چشمانم همیشـہ تویے ...
bf48ff96b1f7982bf9cd1d875b2ff57e-425.jpg


اشتراک گذارنده ebrahimmaghsoodi
مقصودی ستاره ها
مقصودی ستاره ها

تا حالا شده یه پستی رو ببینید.
ازش خوشتون نیاد و نخواین بپسندید
اما یهو متوجه میشین که ناخواسته لایک کردین !!!
از اینجور پستا بترسین
چون کشش ونیروی جاذبه ی زیادی دارند.
مواظب خودتون باشین.


اشتراک گذارنده Doyle و 8 نفر دیگر
مقصودی ستاره ها
مقصودی ستاره ها


هنگامِ اذانِ رمضان آمده و وقت نماز است
خدایا بشنو حرف دلم را
وقت آن است که گویم به تو تنها
همه ی درد دلم را
که من افتاده به خاکم
ودراین دِیر و مغاکم
تو مرا از خود و از این همه محنت برهان
تا که رسد دست من و دامن پاکت.
تو کریمی
تو حکیمی
تو در اندیشه نیایی و تو در فکر نگنجی
پس خدایا بشنو حرف دلم را...
... ادامه


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 6 نفر دیگر