متاهلها

گروه عمومی · 758 کاربر · 12525 پست
یه گروه صمیمی

بیشترین برچسب های استفاده شده

آخرین اعضا

ملحق شده اند
1395/07/5 - 14:04
ملحق شده اند
1395/05/23 - 12:02
ملحق شده اند
1394/09/1 - 10:56
ملحق شده اند
1394/08/4 - 15:11
ملحق شده اند
1394/07/21 - 12:40
ملحق شده اند
1394/06/27 - 09:54
ملحق شده اند
1394/06/25 - 09:07
ملحق شده اند
1394/06/9 - 08:16
ملحق شده اند
1394/05/31 - 05:16
ملحق شده اند
1394/05/26 - 01:34

ارسال به متاهلها

مهدی ...
مهدی ...


در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش ... دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش

ناگاه یکی کوزه برآورد خروش ... کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه فروشاشتراک گذارنده Makeh1372 و 4 نفر دیگر
مهدی ...
مهدی ...
تو ماشین نشست و روسریش رو برداشت ...
گفتم : کجا تشریف میبرید ؟
- شما برو آدرس رو میدم
حرکت کردم ... نمیدونم اون پشت چیکار میکرد ... فقط خیلی تکون میخورد
چند لحظه که گذشت گفت : آقا میتونم سیگار روشن کنم
گفتم : مشکلی نیست .
سیگاری با طعم تلخ روشن کرد ... دودش آزارم میداد
تماس گرفت ... داد میزد آبروی منو بردی ....
رسیدیم به مقصد ... گفت شرمنده خیلی داغونم
گفتم : مشکلی نیست .


اشتراک گذارنده fmz-mi و 4 نفر دیگر
مهدی ...
مهدی ...
اشتراک گذارنده yalda95 و 3 نفر دیگر
مهدی ...
مهدی ...


مهم نیست که قشنگ نیستیم

قشنگ اینه که مهم نیستیم


اشتراک گذارنده Makeh1372 و 5 نفر دیگر
مهدی ...
مهدی ...
روزی مرحوم آخوند کاشی مشغول وضو گرفتن بودند.که شخصی باعجله آمد وضو گرفت و به داخل مسجد رفت و به نماز ایستاد.با توجّه به این که مرحوم کاشی خیلی مؤدّب وضو می‌گرفت و همه آداب و ادعیه ی وضو را به جا می‌آورد؛تا وضوی آخوند تمام شود،آن‌شخص نماز ظهروعصر خود را هم خوانده بود.به هنگام خروج با مرحوم کاشی رو به رو شد
ایشان پرسیدند : چه کار می‌کردی…!؟ گفت : هیچ…
فرمود : تو هیچ کار نمی‌کردی…!؟
گفت : نه! می‌دانست که اگر بگوید نماز می‌خواندم، کار بیخ پیدا می‌کند.
آقا فرمود : مگر تو نماز نمی‌خواندی…!؟ ... گفت : نه…!
آخوند فرمود: من خودم دیدم داشتی نماز می‌خواندی. گفت : نه آقا اشتباه دیدی…
سؤال کردند : پس چه کار می‌کردی…!؟
گفت : فقط آمده بودم بگویم من یاغی نیستم، همین…
این جمله در مرحوم آخوند (رحمه الله) خیلی تأثیر گذاشت. تا مدّت ها هر وقت از احوال آخوند می‌پرسیدند،ایشان با حال خاصی می‌فرمود: من یاغی نیستم…
خدا من و دوستام یاغی نیستیم…! ایم…! ... اگه اشتباهی کردیم مال جهلمون بوده…لطفا همین جمله را از ما قبول کن…


اشتراک گذارنده yalda95 و 3 نفر دیگر