✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿ فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : t_amana
نام کامل : ✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
امتیاز کاربری : 3714
جنسیت : زن

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
با خطی زیبا در آخرین صفحه اش نوشته بود :
مراقب باش؛
دست روزگار هلت میده …
ولی قرار نیست تو بیفتی …
اگر بی تاب نباشی و خودت را به آسمان گره زده باشی اوج میگیری …

به همین سادگــــی :)


اشتراک گذارنده tikan-62 و 8 نفر دیگر
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
این روزها همه ادم ها درد دارند
درد عشق ،درد پول ،درد تنهایی
این روزها
چقدر یادمان میرود
زندگی کنیم...


اشتراک گذارنده tikan-62 و 5 نفر دیگر
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
اگر هنوز برای دختر بچه ماشین
جلویی که از شیشه پشتِ ماشینِ پدرش
شما را نگاه می کند
شکلک در می آورید

هنوز هم زنده اید!

دیدگاه

اشتراک گذارنده tikan-62 و 2 نفر دیگر
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
میگذرد!

گاهی از غرورش!

گاهی از کسی که سخت دوستش دارد... گاهی خودش را پنهان میکند،زیرصدای موسیقی هدفونش ... گاهی پشت لبخندهای ساختگی !!! اما ... یک روز ، بعد از یک اتفاق ، گریه هایش تا همیشه بند می آید و تبدیل میشود به نگاهی سرد !!!


دختر را میگویم !!!


اشتراک گذارنده tikan-62 و 5 نفر دیگر
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
ﺩﺳﺘــــﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﭘﯿــــﺪﺍ ﮐــــﻦ ﮐــــﻪ …
ﺩﺭ ﺿﻌﯿـﻔــــ ﺗﺮﯾـــﻦ ﺣﺎﻟﺘــــ ﻧﮕﻬـــﺖ ﺩﺍﺭﻩ

ﭼﺸﻤـــﺎﯾــﯽ ﮐـــﻪ ﺩﺭ ﺯﺷﺘـــ ﺗﺮﯾـــﻦ
ﺣﺎﻟﺘﺘـــــ ﻧﮕﺎﻫﺘــــ ﮐﻨـــﻦ …
ﻗﻠﺒــﯽ ﺭﻭ ﮐــــﻪ ﻭﻗﺘـــﯽ ﺗـــﻮﯼ ﺑﺪﺗﺮﯾـــﻦ
ﺣﺎﻟﺘــــ ﻫﺴﺘـــــﯽ …
ﺩﻭﺳﺘــــ ﺩﺍﺷﺘــــﻪ ﺑﺎﺷـــﻪ …
ﺍﮔــــﺮ ﺗﻮﻧﺴﺘـــﯽ ﺍﯾﻨـــﺎﺭﻭ ﭘﯿـــﺪﺍ ﮐﻨـــﯽ
ﺑـــﺪﻭﻥ ﮐـــﻪ ﻋﺸـــﻖ ﻭﺍﻗﻌـــﯽ ﺭﻭ ﭘـﯿﺪﺍ
ﮐــــﺮﺩﯼ!!!…
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
... ادامه


اشتراک گذارنده tikan-62 و 8 نفر دیگر
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
بعضی از تنهایی ها درمان ندارد
پوک می کند...
تکه هايی از وجودمان را حذف می کند
بعضی از تنهایی ها فقط یک درمان دارد
که باشد، بیاید، بماند...


426206014_245540.jpg


اشتراک گذارنده tikan-62 و 12 نفر دیگر
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
اشتراک گذارنده tikan-62 و 8 نفر دیگر
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
زیباترین قسم سهراب سـپهری:

به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم میگذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهدماند..
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود،جامه اندوه مـپوشان هرگز...!!
زندگی ذره كاهیست،
كه كوهش كردیم،
زندگی نام نکویی ست،
كه خارش كردیم،
زندگی نیست بجز نم نم باران بهار،
زندگی نیست بجزدیدن یار
زندگی نیست بجزعشق،
بجزحرف محبت به كسی،
ورنه هرخاروخسی،
زندگی كرده بسی،
زندگی تجربه تلخ فراوان دارد،
دوسه تاكوچه وپس كوچه واندازه یك عمر بیابان دارد.
ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم ....
... ادامه


اشتراک گذارنده tikan-62 و 10 نفر دیگر
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
اشتراک گذارنده tikan-62 و 14 نفر دیگر
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
✿↝.. ℳìšš ፒάℳáɲα..↜✿
سوال:؟؟؟؟؟

چرا آقایان موقع غذا خوردن حرف نمیزنند ولی خانم ها حرف میزنند ؟؟؟؟
- جواب مرد: چون مردها مودب تر هستند
- جواب زن : چون مردها کم هوش هستند و در آن واحد نمیتوانند دو کار رو باهم انجام بدهند


سوال: چرا خانم ها دو برابر مردها حرف میزنند؟؟؟؟
جواب مرد: چون کم حرفی نشانه خرد است
جواب زن: چون زنها باید هر چیزی را دوبار تکرار کنند تا مردها متوجه شوند:)سوال: چرا خدا ابتدا مرد را آفرید بعد زن را ؟؟؟؟
جواب مرد: چون مرد بهتر از زن است
جواب زن: چون اول خدا میخواست تمرین کند که بعداً
یک چیز بهتر بیافریند.؛)


سوال: چرا دیه مرد دو برابر دیه زن است؟؟؟؟
جواب مرد: چون ارزش مردها بیشتر از زنهاست
جواب زن: چون ارزش یک مردِ مُرده بیشتر از زنده اوست ، اما این قضیه در زنها برعکسه:)سوال: چرا مغز مردها کمی سنگین تر از مغز زنهاست؟؟؟؟
جواب مرد: چون مردها چیزای زیادی میدانند و تجربیاتشان بیشتر است
جواب زن: به همان دلیلی که CPU های قدیمی حجم بیشتر و کارایی کمتری داشتند


سوال: چرا در قرآن خداوند مرد را قیّم و سرپرست زن معرفی کرده است؟؟؟
جواب مرد: چون زنها موجودات ضعیفی هستند
جواب زن: چون مردها قبل از ازدواج تو سری خور مادرشون هستند و خیلی ظلمه که بعد از ازدواج هم همونجوری بمونندسوال: چرا بعد از طلاق حضانت فرزند با پدر است؟؟؟؟
جواب مرد: چون مرد بهتر میتواند فرزند را تربیت کند
جواب زن: مال بد بیخ ریش صاحبش؛)


سوال: چرا بیشتر دانشمندان در دنیا مرد هستند؟؟؟؟
جواب مرد: چون درک و فهم مردها از دنیای اطرافشان بیشتر است
جواب زن: چون زنها بیشتر وقتشان را صرف تربیت و پرورش همان دانشمندان میشود.

نتیجه اخلاقی:
هیچ وقت با یه زن کل کل نکنید...
... ادامه


اشتراک گذارنده tikan-62 و 13 نفر دیگر