احمدسام (آفلاين)

احمدسام فریاد میزند :

درباره

موارد دیگر
نام کاربری : ammadsam
نام کامل : احمدسام
امتیاز کاربری : 469
جنسیت : مرد
26 ساله | 25 / 9 / 1368
وضعيت تاهل : مجرد
محل زندگی:خوزستان

بیشترین برچسب های استفاده شده

بارکد اختصاصی

احمدسام
احمدسام
چه حرف بي ربطي ست

كه مرد گريه نميكند !

گاهي آنقدر درد و بغض

داري كه بايد مرد باشي

تا گريه كني ... !

| دیدگاه

احمدسام
احمدسام
كثيف ترين چاپلوسي زمانيست كه

مرد يا زني بخاطر طبيعي ترين نيازش

به "معصومي" بگويد "دوستت دارم"...!!!؟

| دیدگاه

احمدسام
احمدسام

| دیدگاه

احمدسام
احمدسام

| دیدگاه

احمدسام
احمدسام

| دیدگاه

احمدسام
احمدسام
[لینک ضمیمه] بودم كه اگر بوسه دهي توبه كنم

كه دگر باز از اين گونه خطاها نكنم

بوسه دادي و چو برخواست لبت از لبه من

توبه كردم كه دگر توبه بيجا نكنم

| دیدگاه

احمدسام
احمدسام

| دیدگاه

احمدسام
احمدسام

| دیدگاه

احمدسام
احمدسام
سردش که بود دلم را برایش سوزاندم

گرمش که شد با خاکسترش نوشت خداحافظ

| دیدگاه

احمدسام
احمدسام
هیچوقت... هیچوقت... هیچوقت... یکی را با همه وجودت دوست نداشته باش !

یک تکه از خودت را نگه دار برای روزهایی که هیچکس را به جز خودت نداری ..

| دیدگاه